เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ครูผู้ช่วย ครูคศ.1 ร้องทุกข์ ปรับเงินเดือนวุฒิ ป.โท
maehongson ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 

ครูผู้ช่วย ครูคศ.1 ร้องทุกข์ ปรับเงินเดือนวุฒิ ป.โท

กระผมได้ลงกระทู้ร้องทุกข์ไปยังรมต.ชินวรณ์ ผ่านทางเวปของท่านแล้วอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เดือดร้อนเรื่องป.โท ช่วยกันร้องทุกข์ตามเวปข้างล่างด้วยครับเพื่อท่านจะได้ทราบถึงความเดือดร้อนของพวกเราขอความกรุณาอย่าใช้คำหยาบ คำไม่สุภาพ ส่อเสียดนะครับเพราะจะทำให้ความน่าเชื่อถือของครูไทย ป.โท เสียหายครับ กระผมได้ลงข้อความกระทู้ที่ร้องทุกข์ถึงท่านดังนี้ครับ (ยาวหน่อยนะครับแต่ลองอ่านดูนะครับ ผมพยายามเรียบเรียงคำพูดได้แค่นี้ครับ) 
http://www.moe-news.net/?option=com_moe_complaint&task=compl

www.chinnaworn.com


เรียนรมต.ชินวรณ์ บุญเกีรยติ

เรื่องครูผู้ช่วยขอร้องทุกข์ การปรับวุฒิเงินเดือนปริญญาโท ครับ

กระผมนายอดิศักดิ์ คงคาใส ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านแม่อุมป๊อก สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

        กระผมสอบเป็นพนักงานราชการสังกัด สพท.แม่ฮ่องสนเขต 2 ปี 2548 จากนั้นกระผมสอบเรียนต่อปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตร 2 ปี ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (คม.) จนสำเร็จหลักสูตร และชะลอการทำวิทยานิพนธ์ด้วยการยอมรักษาสภาพนักศึกษาเป็นเวลาหลายภาคเรียนครับ เพราะยังไม่ยากสำเร็จการศึกษา ป.โท ก่อนบรรจุ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้จบป.โท หลักจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เพื่อจะปรับได้วุฒิและเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหลังจากพ้นการประเมินครูผู้ช่วย เป็นครู คศ.1

        กระผมสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บรรจุตามพรบ.47 เดือน ก.พ. 53 กระผมยอมรักษาสภาพนักศึกษาป.โทอยู่หลายปีเพราะสอบขึ้นบัญชีไว้หลายเขตพื้นที่ครับแต่รอเรียกบรรจุ เมื่อได้รับการเรียกบรรจุ ยังสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งเป็นภูมิลำเนา กระผมก็รีบดำเนินการทำวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จ และยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาในเดือน ก.ค. 53 ระยะเวลาเรียนป.โท + รักษาสภาพ = 4 ปี กระผมหวังว่าจะได้ปรับวุฒิและเงินเดือน จาก 7940 เป็น 9700 และพ้นการประเมินครูผู้ช่วยเป็น 13240  เมื่อได้ คศ.1

            แต่ด้วย กฏ กคศ. ณ 3 ก.ย. 53 ทำให้กระผมและครูอีกหลายท่านเสียสิทธิ์ สูญเสียขวัญ ความหวังและกำลังใจเป็นอย่างมากครับ คือกระผมได้ยื่นเรื่องไปยัง อกคศ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อขอปรับวุฒิการศึกษาและเงินเดือนตามวุฒิป.โทหลังได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ผลที่ได้รับคือ การเพิ่มวุฒิใน กพ.7 และปรับเงินเดือนให้เป็น 9700 บาท แต่จะไม่ได้รับการปรับเงินเดือนให้เป็น 13240 บาทหลังพ้นการประเมินครูผู้ช่วยเพราะไม่เข้าเกณฑ์ กฏ กคศ.ใหม่ที่ต้องสอบบรรจุครั้งแรกด้วยวุฒิ ป.โท ทำให้เสียสิทธิ์ตรงนี้ไป  ซึ่งกระผมจะพ้นกระประเมินครูผู้ช่วย 2 ปี เดือน ก.พ. 2555 และได้สอบถามไปยังเพื่อนครูในอีกหลายเขตพื้นที่ทาง www.koso1.com ก็มีอีกหลายคนที่เสียสิทธิ์จึงนำมาซึ่งกระประท้วงของครู คศ.1 เมื่อ 21 ต.ค. 53

ด้วยนโยบายใหม่ที่ออกมา กระผมขอเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ครับท่าน

ครูหลักสูตร 4 ปี บรรจุ ครูผู้ช่วย วุฒิป.ตรี รับอัตราเงินเดือน 7940 เมื่อพ้นการประเมินครูผู้ช่วยเป็น คศ. 1 รับ 10770

ครูหลักสูตร 5 ปี บรรจุ ครูผู้ช่วย วุฒิป.ตรี รับอัตราเงินเดือน 8700 เมื่อพ้นการประเมินครูผู้ช่วยเป็น คศ. 1 รับ 11930

(ครูหลักสูตร 4 ปีฝึกสอน 1 ภาคเรียน ครูหลักสูตร 5 ปีฝึกสอน 2 ภาคเรียน) แตกต่างเพียงแค่การ "ฝึกสอน" แต่เงินเดือนต่างกันครับ

ครูหลักสูตร 4 ปี บรรจุเป็น ครูผู้ช่วย วุฒิป.ตรี ระหว่างบรรจุ กู้เงินเรียนป.โท 2 ปี ( 4+2=6 ปี) รับอัตราเงินเดือน 9700 เมื่อพ้นการประเมินครูผู้ช่วยเป็น คศ. 1 รับ 10770

ครูหลักสูตร 5+1=6 ปี (จบมามีวุฒิป.โท) บรรจุเป็นเป็นครูผู้ช่วย วุฒิป.โท ระหว่างเรียนก็อาจกู้เรียนเช่นกัน รับอัตราเงินเดือน 9700 เมื่อพ้นการประเมินครูผู้ช่วยเป็น คศ. 1 รับ 13240

สรุปว่า   ครู 4 ปี รับ 7940 ผ่านประเมินรับ 10770

ครู 5 ปี รับ 8700 ผ่านประเมินรับ 11930

ครู 4+2 ปี รับ 9700 ผ่านประเมินรับ 10770

ครู 5+1 ปี รับ 9700 ผ่านประเมินรับ 13240

ท่านครับ ครูหลักสูตร 4 ปีพัฒนาตนเองเรียน ต่อป.โท 2 ปี รวม 6 ปี (4+2) มีความรู้ทุกคนทั้งเรียนสายตรงและเปลี่ยนสายแต่เกี่ยวพันตามวุฒิการศึกษาที่กคศ.รับรองทุกเอก อาทิป.โท บริหารการศึกษา , ภาษาไทย ,หลักสูตรและการสอน , การวัดผลประเมินผล ,คณิตฯ ,ภาษาต่างประเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เนื้อหาวิชาความรู้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลย กับหลักสูตร 5+1 มิหน่ำซ้ำพวกกระผมยังเรียนไปด้วย สอนด้วย นำนวัตกรรมความรู้ที่ได้มาทดลองใช้กับนักเรียนจริง และเมื่อเรียนจบป.โทก็ได้ต่อยอดนักเรียนต่อไปอย่างต่อเนื่องบางสาขาก็นำมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน อาทิการเขียนโครงการ หลักประกันคุณภาพ swot หลักการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิต่างๆ เพื่อขอรับงบประมาณเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เหมือนหนึ่งว่า "เรียนไปด้วยใช้ความรู้ไปด้วย ได้ประสบการณ์จริง ได้ลองใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาไปด้วยครับ" แต่น้องๆหลักสูตร 5+1 เรียนในมหาลัยอย่างเดียวยังไม่ได้นำความรู้ออกมาใช้ต้องรอฝึกสอนบางทีอาจลืม กระผมเกรงว่าประสบการณ์จะยังมีน้อย แต่กระผมก็ยอมรับในนโยบายการศึกษาหลายข้อที่ดีของท่านตรงนี้ครับว่าดีกับการศึกษาไทยมากๆ เพราะเป็นการยกระดับการศึกษาไทยให้สูงขึ้น กระผมไม่อยากให้เกิดความเหลือมล้ำหรือสองมาตรฐานครับ เรียนมา 6 ปีเท่ากันแต่เงินเดือนที่ได้รับเมื่อพ้นการประเมินไม่เท่ากัน โดยเฉพาะครูหลายคนที่สอนตามแนวชายแดนลำบากมากเรื่องความเป็นอยู่ การเดินทาง ไหนจะต้องลงทุนไปเรียนต่ออีก (เพราะการศึกษาคือการลงทุน ที่ส่งผลดีต่อครูและนักเรียน) แต่เมื่อ กฏ กคศ. ณ วันที่ 3 ก.ย. 53 เป็นเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของครูที่ต้องการจะพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก ซึ่งเสียสิทธิ์อันพึงได้ไป

          กระผมจึงขอเป็นหนึ่งเสียงตัวแทนของครูผู้เสียสิทธิ์ร้องทุกข์มายังท่านผู้เป็นหัวเรือใหญ่ อยากขอร้องให้ท่านพิจารณาให้ความช่วยเหลือครูทุกท่านที่เสียสิทธิ์ และเสียขวัญกำลังใจในการทำงานตรงนี้ด้วยครับแค่เพียงอยากให้ได้รับอัตราเงินเดือนที่เท่ากันคือ 13240 บาทด้วยครับเพราะเงินที่เพิ่มขึ้นมาก็คงจะนำไปชำระหนี้ที่กู้เรียนป.โท ,   กยศ. ,ดูแลบุพการี ,และครอบครัวนั่นล่ะครับท่าน

           ขณะที่ผมลงกระทู้นี้ ท่านคงออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในภาคใต้ที่กำลังน้ำท่วมหนัก ภาคเหนือก็กำลังประสบภัยหนาว ขอเป็นกำลังใจให้ท่านฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีครับ เพราะท่านคือเสาหลักแห่งการศึกษาไทย 

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างสูงยิ่งครับ

           นายอดิศักดิ์   คงคาใส ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านแม่อุมป๊อก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ( 4 พ.ย. 2553 )

 

ผิดประการใดกระผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากถูกต้องประการใดขอให้ทุกท่านได้ร่วมรับชอบด้วยกันทุกคนครับ
noksatim ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง  ขอบคุณมากสำหรับแนวทาง  แม้ว่าทำไปแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็จะทำค่ะ  อย่างน้อยก็คงทำให้ใครบางคนหรือกลุ่มคนบางกลุ่มรู้สึกผิดบาปไปตลอดชีวิต(หมายถึงคนที่มีความยุติธรรมในหัวใจอยู่บ้าง)
kukapook ออฟไลน์
เอ้
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอนนี้เงินเดือน 10,470 บาท (จบป.โท)
เราต้องขอความเป็นธรรม
มีอย่างที่ไหน ครูจบป.โทเงินเดือนสู้ครู5 ปีไม่ได้
เราต้องกู้เงินสหกรณ์มาเรียนเพื่อจะได้เพิ่มเงินเดือนตามวุฒิที่ได้มา
และทุกเดือนเราก็โดนสหกรณ์หัก เหลือเดือนๆไม่ก๊่บาท
แล้วเราปรับเงินเดือนไม่ได้  และจะลงทุนไปเรียนเพื่ออะไร
น้อยใจจริงเลยครับ..
dark_mar ออฟไลน์
พลายพยัคฆ์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso8
รายละเอียดผู้ใช้ 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ณ ตอนนี้ กฎกคศ. ออกมาอย่างนี้ทำให้ เงินเดือนของครู ที่จบ ป.โท บรรจุก่อน น้อยกว่าคนที่จบ 5 ปี บรรจุหลัง นึกแล้วมันเกินจะน้อยใจไปแล้ว

ท่านรัฐมนตรี ท่านรับทราบปัญหาแล้ว ท่านก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ ณ ตอนนี้ อาจเป็นเพราะท่านไม่อยากช่วย

เมื่อเราสิ้นหวังในหนทางของการออมชอม ขอร้องก็แล้ว เราจะเดินหน
พลายพยัคฆ์
budsayaphan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1
รายละเอียดผู้ใช้ 
หัวอกเดียวกันเลย
kru_nichuda ออฟไลน์
Sa
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 
เหมือนกัน ช้ำใจมาก โดนเพื่อน ป.ตรี 4 ปีด้วยกันพูด "สมน้ำหน้า อยากเว่อร์ไปเรียนเองดีนัก สุดท้ายผ่านประเมินก็เท่าเขา 10770" แง๊ๆๆ
kowit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 
เป็นอะไรที่ดีมากๆ ครับ ผมก็จบในช่วงพัมนาตนเองเหมือนกัน  กู้ยืมเรียนอย่างท่านว่า  แต่ปรากฏออกมาเป็นว่าจะไปเรียนทำไมในเมื่อก็ได้แค่เท่าที่ผ่านประเมินเท่านั้นเอง ผมไปเชียร์คนเพื่อนเขาไปเรียน แต่พอกฏออกมาผมละรู้สึกผิดเลยที่จะส่งเสริมให้เขาติดหนี้เพื่อไปเรียนต่อ เสียค่าสหกรณ์  เหลือเงินน้อย เกือบทำบาปแล้วสิเรา ดีนะที่เขายังไม่ไปเรียนกัน ไม่งั้นคงรู้สึกแย่แน่ที่แนะนำเขาไปแบบนั้น  เงินน้อยแถมเงินเดือนยังไม่พอใช้อยู่ด้วย
kruphysicscr ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
จบป.โทหลังผ่านการประเมิน
แต่เงินเดือนยังไม่ถึง 13240 ก็น่าจะให้ปรับเป็น 13240 นะคะ
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป