เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชุด 2
krunat ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชุด 2

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชุด 2 นำไปปรับแก้ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนได้ครับ16. การพัฒนาชุดการสอนประเภทกลุ่มกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศและแผนผัง
http://adde715b.linkbucks.com

17.การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง
[url]http://f7a54593.linkbucks.com
[/url]

18.การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
[url]http://10ddb9cc.linkbucks.com
[/url]

19.การแก้ปัญหา การขาดทักษะเรื่องการแก้สมการหน่วยที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับปวช. 1แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2547 โดยการสอนซ่อมเสริม
[url]http://22cad83a.linkbucks.com
[/url]

20.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและกำลังวิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
[url]http://aeee74df.linkbucks.com
[/url]

21.การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
[url]http://5c1fc0d7.linkbucks.com
[/url]

22.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการการยศาสตร์ วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
[url]http://aac52d6a.linkbucks.com
[/url]


23. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “ บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ ” ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคน่าน
http://dd3a2c32.linkbucks.com


24. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ของนักเรียนชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ได้รับการสอนโดย วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw )
[url]http://b886976a.linkbucks.com
[/url]

25. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้าวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
[url]http://a8877ad5.linkbucks.com
[/url]

26. การปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียนวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชั้น ปวช. 1 กลุ่ม1แผนกช่างไฟฟ้ากำลังโดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
[url]http://529b3139.linkbucks.com
[/url]

27. การแก้ปัญหาการบวกลบเศษส่วนไม่ได้ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยการสอนซ่อมเสริมและใช้แบบฝึกเฉพาะเรื่อง
[url]http://3d10ebed.linkbucks.com
[/url]

28. กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
[url]http://83009744.linkbucks.com
[/url]

29. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ( สิทธิไชยอุปถัมภ์ )
[url]http://82117919.linkbucks.com
[/url]

30. นักเรียนขาดทักษะในการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว- ใบเลี้ยงคู่
[url]http://106e624b.linkbucks.com
[/url]

31. ผลการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[url]http://5c3336dc.linkbucks.com
[/url]


หรือพบกับข้อมูลด้านอื้นๆ อีกมากมาย ได้ที่ www.gurukru.com

วิธีดาวน์โหลด
1.
คลิกและรอประมาณ5วินาที จะไปหน้าดาวโหลด
2.
คลิก SkipThis AD
3.
หน้าดาวน์โหลดจะปรากฎคลิก FreeDownload (ให้นับเสร็จก่อน)ค่อยคลิก
4.
รอให้ถึง30วินาที (เนื่องจากดาวน์โหลดฟรีจึงรอนิดนึงนะ)
5.
คลิกดาวน์โหลดที่ลิงค์ You can start the FREE Download now.

เว็บไซต์ครู เพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
http://www.gurukru.com
sakuradoi ออฟไลน์
MeeN
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (krunat)
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สำหรับแชร์ประสบการณ์การทำวิจัยชั้นเรียน   
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป